Trường THPT Thăng Long Thành phố Hà Nội

ĐỀ ÔN TẬP THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017 MÔN NGỮ VĂN

Ngày 11/02/2017

ĐỀ ÔN TẬP THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017 MÔN NGỮ VĂN

ĐỀ THI THỬ- KỲ THI THPT QUỐC GIA

Ngày 28/10/2015

ĐỀ THI THỬ- KỲ THI THPT QUỐC GIA MÔN NGỮ VĂN

Đề thi thử THPT quốc gia

Ngày 28/10/2015

Đề thi thử môn văn THPT quốc gia

TRUYỆN CỔ TÍCH TẤM CÁM DƯỚI GÓC NHÌN CỦA THI PHÁP HỌC

Ngày 28/10/2015

Nhìn từ cách tiếp cận của nguyên lý mĩ học, thi pháp được hiểu như là những nguyên tắc biện pháp chung làm cho văn bản, phát ngôn, trở thành tác phẩm VHNT.