Trường THPT Thăng Long Thành phố Hà Nội

10 tập tính kỳ lạ của động vật mà bạn chưa biết

Ngày 31/12/2014

Chồn sương chết khi không có bạn tình, sứa bất tử, thằn lằn phun máu từ mắt là những tập tính kỳ lạ của các loại động vật trên thế giới.

GỢI Ý ĐỂ GIẢI CÁC BÀI TẬP DI TRUYỀN KHI LAI MỘT HOẶC HAI CẶP TÍNH TRẠNG THEO QUI LUẬT MENDEN

Ngày 15/11/2014

1.      Hãy viết kí hiệu cho các alen. ( Các kí hiệu cũng có thể được cho nay trong bài) Dùng chữ cái viết hoa để kí hiệu alen trội, chữ viết thường cho alen lặn.