Trường THPT Thăng Long Thành phố Hà Nội

Ích gì, Toán học ?

Ngày 22/02/2016

Có thể 5 năm nữa, trong dịp kỷ niệm 10 năm VIASM, chúng ta lại sẽ phải bàn về câu hỏi :  "Ích gì, Toán học? ” Phải chăng đó là câu hỏi vĩnh cửu, song hành với Toán học từ khi nó ra đời? Cũng như câu hỏi tương tự cũng song hành cùng Nghệ thuật và Thơ ca.

Hướng dẫn giải phương trình

Ngày 28/10/2015

Cách giải của một phươg trình

Đề cương đại số lớp 11 - chương 1

Ngày 28/10/2015

Đề cương ôn tập môn toán lớp 11 Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác

Đề cương hình học lớp 11 - chương 1

Ngày 28/10/2015

Đề cương ôn tập môn toán - lớp 11 Chương 1: Phép dời hình và phép đồng dạng

Unit 6 further practice - grade 12

Ngày 28/11/2014

Unit 6:  FUTURE JOBS Time allowance: 90 minutes