Trường THPT Thăng Long Thành phố Hà Nội

NỘI DUNG ÔN TẬP - KIỂM TRA 1 TIẾT HKI (2016-2017) MÔN ĐỊA LÍ – KHỐI 12

Ngày 15/02/2017

NỘI DUNG ÔN TẬP -  KIỂM TRA 1 TIẾT HKI (2016-2017) MÔN ĐỊA LÍ – KHỐI 12

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I MÔN ĐỊA LÍ KHỐI 12

Ngày 01/12/2016

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I MÔN ĐỊA LÍ KHỐI 12

Ma trân Đề thi THPT QG môn Địa K12 (2016-2017)

Ngày 07/11/2016

MA TRẬN ĐỀ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017

Đề cương ôn tập môn địa K12 HKI

Ngày 07/11/2016

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I MÔN ĐỊA LÍ KHỐI 12 (Năm học 2016-2017)

Reading UNIT 4

Ngày 15/10/2015

Đề và đáp án thi đại học môn Địa Lý khối C năm 2013

Ngày 11/07/2013

Thư viện điện tử của trường giới thiệu đề thi môn Địa Lý khối C năm 2013