Trường THPT Thăng Long Thành phố Hà Nội

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG NHẬT tại trường THPT THĂNG LONG năm học 2023 - 2024

Ngày 20/06/2023

Trung tâm ngoại ngữ Bình Minh - Hinode là đơn vị hàng đầu hợp tác với các trường phổ thông giảng dạy tiếng Hàn

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG NHẬT tại trường THPT THĂNG LONG năm học 2023 - 2024

Ngày 20/06/2023

Trung tâm ngoại ngữ Bình Minh - Hinode là đơn vị hàng đầu hợp tác với các trường phổ thông giảng dạy tiếng Nhật Bản