Trường THPT Thăng Long Thành phố Hà Nội

TRUYỆN CỔ TÍCH TẤM CÁM DƯỚI GÓC NHÌN CỦA THI PHÁP HỌC

Ngày 28/10/2015

Nhìn từ cách tiếp cận của nguyên lý mĩ học, thi pháp được hiểu như là những nguyên tắc biện pháp chung làm cho văn bản, phát ngôn, trở thành tác phẩm VHNT. 

ĐỀ THI THỬ- KỲ THI THPT QUỐC GIA

Ngày 28/10/2015

ĐỀ THI THỬ- KỲ THI THPT QUỐC GIA MÔN NGỮ VĂN

Đề thi thử THPT quốc gia

Ngày 28/10/2015

Đề thi thử môn văn THPT quốc gia

Câu chuyện về Chim Én và Dế Mèn

Ngày 23/01/2015

        Mùa xuân đất trời đẹp, Dế Mèn thơ thẩn ở cửa hang, hai con Chim Én thấy tội nghiệp bèn rủ Dế Mèn dạo chơi trên trời. Mèn hốt hoảng. Nhưng sang kiến của Chim Én đưa ra rất giản dị: hai Chim Én ngậm hai đầu của một cọng cỏ khô, Mèn ngậm vào giữa.