Trường THPT Thăng Long Thành phố Hà Nội

Ích gì, Toán học ?

Ngày 22/02/2016

Có thể 5 năm nữa, trong dịp kỷ niệm 10 năm VIASM, chúng ta lại sẽ phải bàn về câu hỏi :  "Ích gì, Toán học? ” Phải chăng đó là câu hỏi vĩnh cửu, song hành với Toán học từ khi nó ra đời? Cũng như câu hỏi tương tự cũng song hành cùng Nghệ thuật và Thơ ca.