Trường THPT Thăng Long Thành phố Hà Nội
Saturday, 13/07/2024 | 10:14

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN SINH KHỐI 11

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ MÔN SINH HỌC

MÔN: SINH HỌC 11 – BAN CƠ BẢN

Bài 13: Thực hành: Phát hiện diệp lục và carôtenôit

- Trình bày thí nghiệm chiết rút diệp lục, nêu và giải thích hiện tượng.

- Trình bày thí nghiệm chiết rút carôtenôit, nêu và giải thích hiện tượng.

Bài 20: Cân bằng nội môi

- Khái niệm, ý nghĩa và cơ chế duy trì cân bằng nội môi.

- Vai trò của thận, gan trong duy trì cân bằng nội môi.

- Vai trò của hệ đệm trong duy trì pH nội môi.

Bài 23: Hướng động

- Khái niệm hướng động.

- Phân biệt các kiểu hướng động.

Bài 24: Ứng động

- So sáng ứng động và hướng động.

- Phân biệt ứng động sinh trưởng và ứng động không sinh trưởng.

- Giải thích một số hiện tượng thực tế như: Ứng động nở hoa, ứng động của cây trinh nữ, …

 

BAN KHTN

Bài 13: Thực hành: Tách chiết sắc tố từ lá và tách các nhóm sắc tố bằng phương pháp hóa học

- Trình bày cách tiến hành thí nghiệm tách chiết sắc tố từ lá, nêu và giải thích kết quả thí nghiệm.

Bài 20: Cân bằng nội môi

- Khái niệm và ý nghĩa cân bằng nội môi.

- Cơ chế đảm bảo cân bằng nội môi.

- Vai trò của thận, gan trong cân bằng áp suất thẩm thấu.

- Vai trò của hệ đệm trong duy trì pH nội môi.

- Cơ chế điều hòa thân nhiệt.

Bài 23: Hướng động

- Khái niêm hướng động.

- Phân biệt hướng đất (hướng trọng lực), hướng sáng, hướng nước, hướng hóa.

- Vai trò của hướng động trong đời sống thực vật.

Bài 24: Ứng động

- So sáng ứng động và hướng động.

- Phân biệt ứng động sinh trưởng và ứng động không sinh trưởng.

- Giải thích một số hiện tượng thực tế như: Vận động tự vệ ở cây trinh nữ, vận động bắt mồi, vận động quấn vòng, vận động nở hoa, vận động ngủ thức.

- Vai trò và ứng dụng của ứng động.

Đánh giá bài viết

Họ tên (*): Email (*):

Nội dung (*): Mã xác nhận:   Thiet ke website pro
+ PHẢN HỒI CỦA BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT: